Klauwziektes

Klauwaandoeningen

Klauwaandoeningen uiten zich in de vorm van kreupelheid. Veel klauwaandoeningen komen echter pas bij het bekappen aan het licht.

Verschijnselen

Het bekendste verschijnsel van klauwaandoeningen is kreupelheid. Vaak zijn de verschijnselen echter minder duidelijk, ontstaat de kreupelheid met minder makkelijk bewegen, etc. Koeien met slechte klauwen blijven meer liggen, laten zich dikwijls aan de kant zetten bij het voerhek of de drinkbak, verbruiken meer onderhoudsvoer, vertonen minder duidelijke tochtigheidssymptomen etc. Andere aanwijzingen voor klauwproblemen zijn een schuifelende gang, het steeds afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen (koehakkige of bodemnauwe stand, op de punt staan).

Besmettingsroute

Infectieuze klauwaandoeningen zoals de ziekte van Mortellaro, stinkpoot en tussen klauwontsteking worden veroorzaakt door bacteriën die in de rundermest voorkomen. Daarnaast spelen voeding en huisvesting een belangrijke rol. Een aantal klauwaandoeningen, zoals zoolzweer en tyloom kunnen ontstaan na een infectieuze klauwaandoening.

Uitleg klauwaandoeningen

Aanpak van klauwaandoeningen

Kreupele koeien individueel behandelen
Als er een koe kreupel wordt, is het noodzakelijk de koe zo spoedig mogelijk te (laten) behandelen. Hoe eerder dit gebeurt, des te sneller de koe zal herstellen en worden ernstige gevolgen, zoals een ontstoken klauw, dikke hak, mastitis, productiedaling of vermagering voorkomen.

Therapeutisch bekappen

Met uitzondering van tussenklauwontsteking, dat met antibiotica moet worden behandeld, begint de behandeling van een kreupele koe met zorgvuldig en vakkundig therapeutisch pedicuren. Als Mortellaro aanwezig is dan moet na het bekappen de klauw goed droog en schoon worden gemaakt en behandeld met een antibioticum bevattende spray, gevolgd door één keer per twee weken een voetbad.

Tweemaal per jaar koppel bekappen

Voor een goede klauwgezondheid is het gewenst dat de koeien twee keer per jaar door een professionele klauwverzorger worden bekapt.

Bij het bekappen wordt los en overtollig hoorn verwijderd en worden infecties met Mortellaro en/of gevolgen van stinkpoot behandeld. Indien geen open wonden (dus ook geen Mortellaro) worden aangetroffen, is het aan te bevelen kort na het bekappen een formalinevoetbad te gebruiken. Vlak na het bekappen komen de ontsmettingsmiddelen beter in de tussenklauwspleet en het bal-hoorn-gebied. Hierdoor wordt de kans op het aanslaan van een infectie verkleind.

Daarnaast is het zinvol om in de tussenliggende periode koeien op het moment van droogzetten te bekappen.

 

Klauwlijm.nl